Zanim odpowiemy sobie na pytanie, czy słowo “logo” się odmienia, warto uzmysłowić sobie, czym tak naprawdę owo faktycznie logo jest. Pewnie większość z nas kojarzy “logo” z obrazkiem/rysunkiem, jaki pojawia się obok nazwy firmy albo nawet zamiast tej nazwy. Istnieją przecież nawet gry-aplikacje, w których odgadnąć trzeba, jaką firmę reprezentuje dany znak graficzny (np. Logo Quiz czy Guess the Brandt!).

Tymczasem ten znak graficzny to tak naprawdę tzw. sygnet, nazwa firmy (wyrażona słowami) to logotyp, natomiast logo to całość, przekazu, w skład którego wchodzą i sygnet, i logotyp:

logo_sygnet_logotyp

Logotyp (gr. λόγος logos – słowomyśl + τύπος typos – odciskobraz) bywa często mylony z logo właśnie – prawdopodobnie z powodu podobnego brzmienia. Jak widzicie – słowo “logo” pochodzi z greki i oznacza ‘słowo’ – łatwo więc ulec wrażeniu, że gdzieś po drodze się troszkę pogubiliśmy 🙂 Firmy mogą używać zarówno tylko logotypu albo tylko logo, albo jednocześnie obu wizualnych elementów danej marki.

Skoro już odróżniamy logo od logotypu i sygnetu, to wróćmy to pytania, czy logo się odmienia. Otóż… nie 🙂 Logo, podobnie jak chociażby kakao, wciąż według słowników pozostaje wyrazem nieodmiennym. logo

Zresztą nie tylko rzeczowniki zakończone na -o w języku polskim pozostają nieodmienne, warto przywołać chociażby whiskey (taki napój alkoholowy) czy atelier (takie pomieszczenie). Niemniej, istnieją także w polszczyźnie rzeczowniki zakończone na -o, które jeszcze do niedawna były nieodmienne, ale ze względu na tzw. UZUS (łac. usus – zwyczaj), czyli przyjęty w danej społeczności sposób posługiwania się systemem językowym, dziś odmieniają się – jako i pozostałe rzeczowniki naszego języka; mam na myśli radio czy studio.

We współczesnej polszczyźnie istnieje silna tendencja do odmieniania wyrazów typu radio, studio czy logo właśnie:

loga firm

Prawdopodobnie więc to tylko kwestia czasu, zanim słowniki zaakceptują formy *loga, *logiem, *logami itp.
Póki co jednak – pamiętajcie, że logo pozostaje nieodmienne.

Na zakończenie kilka przykładów logo hmm… nietrafionych 😉

CG1ZPN_UQAI-kux chineseflyhomead71